Brug af cookies på dette website

Hvad er en cookie

En cookie er et stykke information som opbevares på din computer. De anvendes typisk til at sikre den tekniske funktion af et website, men kan også anvendes til at opsamle statistiske informationer om brugeres færden.


Hvad er cookie-loven

Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.


Vores brug af cookies på dette website

På dette website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Denne cookie slettes fra din browser når du afslutter besøget hos os. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre tekniske gennemførsel af de nævnte services.
 

Hvordan vælger jeg cookies fra?

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.


Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer


http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies


Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser


http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies


Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser


http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647


Vejledning i at slette cookies i Safari


http://support.apple.com/kb/PH5049 


Vejledning i at slette cookies på Safari iOS


http://support.apple.com/kb/HT1677Privatlivspolitik

Indledning

Gyldenholm Gods omfatter selskabet Gyldenholm Gods v/ Jacob Johan T. de Neergaard samt domænerne www.gyldenholm.dk og www.gyldenholmgods.dk og omtales samlet i det følgende som som Gyldenholm Gods. 


Kontakt:

info@gyldenholm.dk

Gyldenholmvej 6

4200 Slagelse

Att. Den persondataansvarlige


Formålet med denne Privatlivspolitik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Gyldenholm Gods har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles samt hvordan de videregives eller opbevares.


Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.


Hvordan indsamler Gyldenholm Gods personoplysninger?

 • Når du udfylder skemaet på siden "Ansøg om bolig" for at blive skrevet op i vores kartotek for ledige lejeboliger
 • Når du udfylder skemaet på siden "Kontakt"
 • Når du sender os en uopfordret email
 • Besøgsregistrering i forbindelse med besøg på vores hjemmeside. Se afsnittet omkring cookies.

Hvilke informationer indsamler Gyldenholm Gods?

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme

 • Browserinformationer

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.


Hvem videregiver Gyldenholm Gods persondata til?

Som udgangspunkt videregiver vi ingen persondata til kommercielle partnere. Der kan dog forekomme tilfælde hvor vi kan være nødsaget til at dele personoplysninger med tredjepart, som f.eks.:

 • Bank, revision og advokat (f.eks. ved inkassosager)
 • Driftsoperatører - f.eks. leverandør af IT-systemer 
 • For at kunne videreudvikle og forbedre Gyldenholm Gods' hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest på www.gyldenholm.dk.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere inden for EU.


Hvad er formålet med indsamlingen?

Gyldenholm Gods indsamler og behandler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i nærværende persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse der afgør hvilke personoplysninger Gyldenholm Gods indsamler samt formålet med indsamlingen.


Formålet med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af vores serviceydelser
 • Tilpasning af Gyldenholm Gods' kommunikation og markedsføring til dig ved dit samtykke

 • Administration af din relation til Gyldenholm Gods

 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing ved dit samtykke

 • Opfyldelse af lovkrav

Det juridiske grundlag for behandlingen

Gyldenholm Gods kan behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.


Behandlingen kan også finde sted for at Gyldenholm Gods kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.


Af legitime interesser, som Gyldenholm Gods kan forfølge kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af vores serviceydelser.


Endeligt er samtykke grundlag for mange af de behandlinger, der kan finde sted. Det gør sig f.eks. gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller siger ja til, at vi må kontakte dig i markedsføringsmæssig sammenhæng. Når en behandling er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter dine oplysninger slettes.


Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.


 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Du kan ved skriftlig anmodning til Gyldenholm Gods enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

Du kan også kontakte Gyldenholm Gods, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller nærværende aftale.

Vi bestræber os på at besvare alle anmodninger inden for 30 dage efter modtagelsen.


Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Gyldenholm Gods beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.


For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.


Gyldenholm Gods' sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Instagram

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.