aktuelt_top.jpg
JuletræerLandbrug_oldSkovbrug_oldJagt_oldUdlejning_old
IMG_1217.jpg
Hovedbyg set fra øst
IMG_1218.jpg
Thepavillion

Historie

Gyldenholms historie går ikke længere tilbage end 1774 og er således ikke nogen gammel gård. I 1774, da den stigende finansielle nødsituation gjorde sig gældende og man var begyndt at bortsælge Krongodset, udbød man Antvorskov Ryttergods på auktion, og Anders Dinesen købte to parceller, nemlig Gimlinge og Lystager. Hovedgården opførte han på et særligt frugtbart sted, kaldet Guld-agrene, deraf navnet Gyldenholm.

Anders Dinesens søn solgte i 1800 Gyldenholm, og de nye ejere delte ejendommen, således at Neergaard købte skovgodset, mens von Bulow købte hovedgården. Efter at have vandret mellem forskellige ejere i nogle år, erhvervede familien Neergaard Gyldenholm i 1862. Den nye ejer Charles Adolph Denis de Neergaard var søn fra Førslev. Som 11-årig vandt han ved lodtrækning Castrup Gods samt Charlottedal Gods fra sin barnløse onkel på Gunderslevholm. Da Gyldenholm blev til salg købtes også denne ejendom.

I dag ejes Gyldenholm af C.A.D. de Neergaard`s tipoldebarn, Jacob Johan Thomas de Neergaard og har et tilliggende på ca. 550 ha ager samt ca. 700 ha skov.

Informationer

Aktuelle nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Historie

Kontakt os